นักเล่นผลบอลที่ดีต้องรู้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ


ผู้ฝึกสอนการเล่นฟุตบอลที่ดีควรจะให้ความรู้เรื่องกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของการเล่นฟุตบอลให้แก่นักกีฬา ตัวนักกีฬาเองก็ต้องศึกษา ผลบอล ด้วยตนเองจึงจะเป็นนักกีฬาที่ดีได้ กติกาข้อ 12 ว่าด้วยเรื่องการเล่นที่ผิดกติกาและเสียมารยาท นักกีฬาที่ได้ศึกษามาก่อนจะทำให้สามารถหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เช่น การเจตนาเตะหรือขัดขา การชนอย่างรุนแรง หรือชนด้านหลัง และการกระโดดเข้าหาฝ่ายตรงข้าม

การเล่นลักษณะดังกล่าวเป็นการเล่นที่อันตรายกติกาจึงกำหนดไว้เพื่อมิให้ผู้เล่นประพฤติผิดดังกล่าว และถ้าหากเจตนากระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง จะถูกลงโทษโดยให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยตรงและอาจจะถูกเพิ่มโทษด้วยใบเหลืองหรือใบแดงตามแต่กรณี เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลควรศึกษากติกาการแข่งขันให้เข้าใจก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อให้เกิดความปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่นขณะเล่นฟุตบอล ถึงแม้ว่านักฟุตบอลจะมีสมรรถภาพทางกายดีประการใดก็ตาม ถ้านักฟุตบอลขาดความรู้ความเข้าใจหรือละเลยเรื่องการอบอุ่นร่ายกายก่อนการเล่น และการผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการเล่นแล้ว การบาดเจ็บกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อต่างๆ ก็อาจจะเกิดขึ้นได้

เพราะฉะนั้นนักฟุตบอลและผู้ฝึกสอนต้องศึกษาดูแลในส่วนนี้ด้วย มารยาทของผู้เล่นที่ดีอีกประการหนึ่ง ซึ่งพบเห็นได้บ่อยในการแข่งขัน ผลบอล ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ คือ การแสดงสปิริตทางการกีฬาคือแสดงความมีน้ำใจให้กับฝ่ายตรงข้ามด้วยการเตะลูกบอลออกนอกสนามแข่งขัน ขณะที่ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้รับบาดเจ็บอยู่ในสนามและเมื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บเคลื่อนย้ายออกนอกสนามแล้ว

ฝ่ายที่บาดเจ็บก็จะส่งลูกบอลคืนให้ฝ่ายตรงข้าม ผู้ดูก็จะปรบมือให้กับผู้เล่นทั้ง 2 ฝ่ายที่ได้แสดงความมีน้ำใจให้แก่กันไม่เอาเปรียบซึ่งกันและกัน การเล่นฟุตบอลก็เหมือนกับการเล่นกีฬาประเภทอื่นๆ ที่ผู้เล่นจำเป็นต้องมีมารยาทในการเล่นเพื่อให้การเล่นดำเนินไปด้วยดี

นอกจากนี้ผู้ดูก็ควรมีมารยาทในการดูเช่นเดียวกัน จึงจะทำให้เกิดผลดีต่อการกีฬาอย่างสมบูรณ์ ดังนั้นมารยาทของผู้เล่นฟุตบอลที่ดี สิ่งแรกเลยก็คือแต่งกายด้วยชุดที่เหมาะสมกับการเล่นฟุตบอล ไม่แสดงกิริยาหรือกล่าวถ้อยคำอันไม่สุภาพต่อผู้ดุหรือผู้เล่นอื่นๆ ไม่แสดงกิริยาอาการไม่พึงพอใจ หากเพื่อนร่วมทีมเล่นผิดพลาด ลงสนามแล้วเคารพผู้ดูอย่างมีระเบียบ ปฏิบัติตามกฎกติกาการเล่นอย่างเคร่งครัด

ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการยั่วยุหรือกลั่นแกล้งผู้เล่นฝ่ายตรงข้าม ไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเจตนาถ่วงเกมการเล่น เชื่อฟังการตัดสินของผู้ตัดสิน ผลบอล โดยไม่แสดงกิริยาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้ตัดสินและผู้ช่วยผู้ตัดสิน ก่อนและหลังการแข่งขันเสร็จสิ้นลงควรจับมือกับผู้เล่นของทีมฝ่ายตรงข้าม

Comments are closed.